en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

Implementatie services

1. Algemene voorwaarden

Indien niet expliciet anders vermeld, worden alle vergaderingen geleverd via een virtuele vergaderoplossing. Alle deelnemers zullen individueel aanwezig zijn en zijn uitgerust met een headset.

De omvang van de pakketten is gebaseerd op onze beste ervaringen. Meestal is dit een minimale implementatieomvang. Iedere implementatie is echter uniek en daarom is er soms extra tijd nodig vanwege specifieke klantwensen. De consultants van Easy Project kunnen op verzoek een tijdsrapportage verstrekken.

Indien niet expliciet anders vermeld, wordt de implementatie in het Engels uitgevoerd; alle documenten en schriftelijke documentatie worden in het Engels afgeleverd.

2. Algemene bepalingen

2.1. Nieuwe toepassingsversies

We ontwikkelen en verbeteren de applicatie continu. Nieuwe versies worden uitgebracht in de volgende cycli:

 • Een nieuwe versie wordt elke drie maanden vrijgegeven
 • De ontwikkeling van een nieuwe versie is een maand voor de release bevroren, zodat deze kan worden getest
 • Bugfixes worden elke 14-dagen vrijgegeven

Uw suggesties met betrekking tot de ontwikkeling van toepassingen zullen worden geïmplementeerd in gevallen waarin ze voordelig zijn voor de meerderheid van onze klanten en in overeenstemming met onze productontwikkelingsstrategie. Ons doel is om projectbeheer eenvoudiger te maken.

2.2. Samenwerkingsproces

Wij stellen een open communicatie op prijs. We gaan een gezamenlijk proces in om nieuwe software in uw bedrijf te implementeren. We geloven dat het voor beide partijen voordelig is als we belangrijke informatie open en op tijd delen.

De communicatie kan plaatsvinden via e-mail, online vergaderingen, telefoongesprekken en persoonlijke ontmoetingen. Voor het succesvol afronden van het implementatietraject is onderlinge communicatie op operationeel niveau nodig. Om deze reden moet elke partij snel reageren wanneer er contact wordt opgenomen met zijn collega's. Wij kunnen doorgaans binnen twee werkdagen reageren.

Tijdens de implementatie werkt de consultant samen met onze andere interne afdelingen. Oplossingen voor problemen die niet direct verband houden met de implementatie, worden door ons ondersteuningsteam aan u geleverd. Als er behoefte is aan een interventie op de server van de klant of een ander servergerelateerd overleg, wordt de communicatie doorgegeven aan onze serverondersteuningsspecialisten. Indien u niet geheel tevreden bent over het werk van onze ondersteunende afdelingen tijdens de implementatie, kunt u dit doorgeven aan uw consultant. Uw feedback is belangrijk voor ons.

2.3. Prepaid MANDAYS (MD) en rapportage van de bestede tijd

De informatie over het aantal prepaid MANDAYS vindt u in de inleidende tabel van dit protocol. De implementatie gebeurt doorgaans op afstand. Als u de voorkeur geeft aan persoonlijke ontmoetingen, is het mogelijk deze te regelen in de kantoren van Easy Software. Indien u de bijeenkomsten liever bij u op locatie organiseert, is het mogelijk om de reiskosten te dekken uit het vooraf betaalde budget (de uitvoeringsomvang). Reiskosten kunnen eventueel ook afzonderlijk in rekening worden gebracht. Wij rekenen de volledige tijd die de adviseur besteedt aan het reizen van/naar de locatie van de klant.

De rapporten over de bestede tijd worden doorgaans naar de klant verzonden wanneer ongeveer de helft van de implementatiemandagen van het voorafbetaalde budget wordt besteed en vervolgens wanneer de laatste paar uren resteren. Een consultant geeft, los van het tijdrapport, een voorstel over hoe de resterende uren kunnen worden besteed.

De implementatie bestaat uit de volgende fases. De som van de tijd besteed aan elke fase is gelijk aan het totale voorafbetaalde budget van MANDAYS. De laagste tijdswaarde die aan de klant in rekening wordt gebracht is 0,25 uur.

 • Eerste analyse
 • Eerste online vergadering
 • Configuratie van de applicatie (de werkinspanning is afhankelijk van de complexiteit van de vereisten van de instellingen)
 • Trainingen
 • Aanvullende eisen aan de configuratie
 • Ondersteuning tijdens de implementatie en testen tijdens de implementatie (e-mails, telefoontjes)

Specifiek worden de volgende activiteiten gedekt door de MANDAYS uit het prepaid budget:

 • De tijd die de consultant besteedde aan uw implementatie en het configureren van uw applicatie
 • Analyse van uw vereisten
 • Intern overleg met uw vereisten
 • Vereiste consulten
 • Verschillende scenario's opstellen voor het implementeren van uw vereisten
 • Voorbereiding en updates van het implementatieprotocol
 • Implementatiegerelateerde vergaderingen en telefoongesprekken
 • Trainingen
 • E-mailcommunicatie met de consultant
 • Organisatie, planning en planning van de vergaderingen
 • Coördineren van interne afdelingen als hun betrokkenheid nodig is (ondersteuning, server specialist)
 • Tijd van de consultant besteed aan de reis (tenzij deze apart wordt betaald, zie de eerste paragraaf)
 • Beheer van het implementatieproject
 • Als bepaald systeemgedrag als bug wordt gerapporteerd, maar uiteindelijk correct blijkt te zijn, wordt de tijd die de consultant besteedde aan het behandelen van dit verzoek ook gedekt door het budget
 • Werk van serverspecialisten op uw server
 • Werk van serverspecialisten die met uw verzoeken omgaan

De volgende activiteiten vallen niet onder het voorafbetaalde budget en worden dus niet betaald door de klant:

 • Werk van het ondersteuningsteam
 • Mogelijke fouten repareren

2.4. Verhoging van het voorafbetaalde budget

Het is alleen mogelijk om het budget van prepaid MANDAYS te verhogen na uw bevestiging. Het MANDAY (MD)-tarief is vanaf 590 EUR/USD zonder BTW. Een verhoging van het voorafbetaalde budget is meestal nodig vanwege de volgende redenen:

 • Na de inleidende analyse blijkt dat de oorspronkelijke inschatting van de implementatie van MANDAYS te laag was. De consultant zal u een bijgewerkte schatting geven van de activiteiten die moeten worden uitgevoerd om de implementatie te voltooien. Ook zal uit dit plan blijken welke activiteiten met name meer aandacht (MANDAYS) behoeven dan aanvankelijk ingeschat
 • Als u vaker geïnformeerd wilt worden over de bestede tijd dan in de bovenstaande paragraaf.
 • Het is niet mogelijk om uw vereisten in de standaard applicatie-interface te implementeren, dus een aangepaste ontwikkeling is nodig.
 • Bij de implementatie van MANDAYS is geen rekening gehouden met de ondersteuning op uw server, maar deze is toch noodzakelijk.
 • Aanvullende training is vereist (waarmee geen rekening was gehouden in de oorspronkelijke schatting)
 • Tijdens het implementatieproces wordt duidelijk dat het aantal prepaid MANDAYS niet voldoende is om aan al uw vereisten te voldoen.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie