en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

Als Scrum niet werkt: de valkuilen blootleggen

9/13/2023
9 minuten
Jan Pavera

Scrum is ongetwijfeld een van de meest populaire Agile-frameworks die worden gebruikt in productbeheer, vooral in de wereld van softwareontwikkeling. In de kern bevordert Scrum adaptieve planning, evolutionaire ontwikkeling, vroege levering en continue verbetering.

Toch zijn er, ondanks de veelgeprezen efficiëntie en flexibiliteit, bepaalde gevallen waarin Scrum mogelijk niet zo effectief werkt als bedoeld. Dit artikel gaat dieper in op verschillende voorbeelden waarin het Scrum-framework tekort kan schieten, en hoe je met dergelijke uitdagingen om kunt gaan.


1. Gebrek aan duidelijkheid visie or doel

Een van de belangrijkste redenen waarom Scrum kan mislukken is het ontbreken van een duidelijke visie of doel. Scrum is sterk afhankelijk van het vermogen van de Product Owner om duidelijk te verwoorden wat de behoeften van de klant zijn. Dan het Scrumteam kan een plan maken voor de manier waarop aan deze behoeften kan worden voldaan en deze doelstellingen opsplitsen in beheersbare taken.

Zonder een duidelijke visie kan het team gemakkelijk gedesoriënteerd raken en de focus verliezen. Als de Product Owner niet in staat is een duidelijke productvisie en -doelen te bieden, zal Scrum waarschijnlijk ineffectief blijken.


2. Niet-inclusief team communicatie

Scrum gedijt bij open communicatie en teamsamenwerking. Bij Scrum wordt van elk teamlid verwacht dat hij actief deelneemt, ideeën deelt en samen beslissingen nemen.

Dit kan als niets baanbrekends worden beschouwd, maar bij veel bedrijven is dat niet het geval. Het gemeenschappelijke Slechtste praktijk is uitsluiten testers, ontwerpers of anderen rollen, uit het proces (en om hun eigen raden afzonderlijk te laten opereren).

Maar dit is niet de Scrum-manier. Het product wordt door het hele team gemaakt en het is belangrijk om als team te werken, niet als individuen.

Hoe dan ook, als een team geen effectieve communicatie heeft of zich niet collectief engageert, zal de De Scrum-aanpak levert mogelijk geen resultaat op de gewenste resultaten.


3. Vegende problemen onder het tapijt

Dit kan het geval zijn wanneer sommige teamleden problemen niet onderkennen, ze niet oplossen, ze eenvoudigweg onder het tapijt vegen of problemen in het individuele werk ineffectief oplossen.

Om deze uitdagingen te verzachtenis het essentieel om binnen het team een ​​cultuur van veiligheid en vertrouwen te bevorderen. Het aanmoedigen van openheid en transparantie, waarbij teamleden zich op hun gemak voelen om kwesties ter tafel te brengen zonder angst van repercussies of oordeel, is de sleutel.

Dit voorkomt niet alleen dat kleine problemen escaleren tot grote wegversperringen, maar ook cultiveert een samenwerkingsomgeving bevorderlijk voor het oplossen van problemen.


4. Niet-transparant prioriteiten

Teamleden kunnen berichten anders interpreteren vanwege een gebrek aan context of duidelijkheid. Het kan zijn dat zij de urgentie of het belang van bepaald werk niet volledig begrijpen, wat leidt tot onjuiste prioriteiten of vertraagde reacties.

Dit is vooral een uitdaging in teams op afstand, waar virtuele communicatie soms kan leiden tot miscommunicatie of een gevoel van ontkoppeling tussen de leden.

In dit geval, Scrumborden kan een waardevolle hulpbron zijn - waardoor iedereen via post-its zijn werkvoortgang duidelijk aan de rest van het team kan communiceren. Dit is een manier om de transparantie in het team te bevorderen.

Het nut van Scrum-boards en regelmatige bijeenkomsten komt echter pas volledig tot zijn recht als het wordt gecombineerd met een cultuur die open, openhartige gesprekken waardeert.

Het bevorderen van een omgeving waarin teamleden worden aangemoedigd om vragen te stellen, opheldering te zoeken en openlijk problemen te bespreken, verkleint niet alleen de kans op miscommunicatie, maar zorgt er ook voor dat snellere en effectievere probleemoplossing.


5. Verkeerde interpretatie van de rol van Scrum Master

Scrum kan contraproductief zijn als het team, of de organisatie, de principes en rollen ervan niet volledig begrijpt of verkeerd interpreteert. Sommigen zien de Scrum Master bijvoorbeeld als een projectmanager of teamleider, wat in tegenspraak is met de Scrum-principes. 

Bovendien kunnen ze worden aangezien voor een technisch expert, een vervanger van de Product Owner of een strikte handhaver van de Scrum-principes. 

De Scrum Master is er niet om te micromanagen maar om de communicatie te vergemakkelijken om de effectiviteit en het eigenaarschap van het team te vergroten, obstakels te helpen wegnemen en ervoor te zorgen dat het team steeds meer zelforganiserend wordt. Door het raamwerk in de gaten te houden, helpt Scrum Master teams om de Scrum-implementatie op de beste manier gedaan te krijgen zodat het team er profijt van kan hebben.

Door de expertise en begeleiding van een toegewijde Scrum Master te combineren met een geschikte tool kunnen teams een productieve Scrum bevorderen omgeving, verbeter de communicatie en bereik succesvolle projectresultaten. Een voorbeeld van zo’n tool is Eenvoudig project 13, Die biedt Scrumborden dat de samenwerking bevordert, het visuele beheer van het werk stroomlijnt en de transparantie vergroot. Met de mogelijkheid om sprints te beheren en werk transparant te visualiseren, biedt Easy Project 13 faciliteert een efficiënte samenwerking en geeft het team kracht om Scrum effectief te implementeren.6. Gebrek aan verplichting or onvoldoende middelen

Scrum werkt op een op commitment gebaseerd systeem waarbij het team zich ertoe verbindt het doel te bereiken op basis van de behoeften van de klant binnen een bepaald tijdsbestek. Als het team zich niet inzet, of als het team niet over de nodige vaardigheden of middelen beschikt, kan het Scrum-proces mislukken. 

De organisatie moet daarvoor zorgen de Scrum-teams krijgen voldoende middelen en trainingen de leden moeten betrokken zijn bij het product en bij elkaar. Dat is het moment waarop evenementen plaatsvinden: Scrum-evenementen, zoals dagelijkse stand-ups, sprintplanning en retrospectives, bieden waardevolle mogelijkheden voor teamsamenwerking, communicatie en de uitwisseling van ideeën.

De 13 Scrumborden van Easy Project bieden een visuele werkruimte voor verbeterde teamsamenwerking en communicatie tijdens deze evenementen. Er zijn drie soorten Scrumborden: 

 1. Het Product Backlog-bord helpt bij het beheren en prioriteren van PBI’s, daar wordt de achterstand gecreëerd en vindt verfijning plaats. Het resultaat is helder en geprioriteerd werk, klaar voor de sprint. 2. Het sprintoverzichtsbord stelt het team in staat de voortgang van de huidige sprint te plannen en te volgen, waardoor een duidelijk overzicht ontstaat van de sprintdoelen en PBI's. Hier op dit bord stellen we de sprintdoelen vast, plannen we de sprint tijdens de sprintplanning en sluiten we de sprint af tijdens een evaluatie. 3. Tenslotte het Teamsprintbord richt zich op de dagelijkse taken en dient als visueel hulpmiddel tijdens dagelijkse stand-ups, waar teamleden het bord kunnen bespreken en op de hoogte kunnen houden van hun voortgang en eventuele blokkades kunnen bespreken. Het team deelt het geplande werk op in kleine post-its om een ​​beter overzicht te hebben en beter samen te werken.
7. Toevoegen extra kolommen naar het teambord

Scrum schrijft niet voor hoe het teamsprintbord moet worden opgezet. Maar we weten uit ervaring dat als we beginnen het toevoegen van extra kolommen aan Scrumborden, het kan potentieel de voordelen van het gebruik van de Scrum verminderen raamwerk in zijn puurste vorm. 

Hoewel sommige aanpassingen nuttig lijken om aan specifieke teambehoeften te voldoen of de tracking te verbeteren, lopen ze het risico de fundamentele principes van Scrum te verwateren.

Het toevoegen van extra kolommen kan leiden tot meer complexiteit en het team kan de focus verliezen die Scrum benadrukt. Het kan het vermogen van het team om samen te werken en als geheel team verantwoordelijk te zijn belemmeren. 

Het is de verantwoordelijkheid van het hele team om dat te doen de PBI’s voltooien, ongeacht de rol van individuen. Dat is de reden waarom rolgeoriënteerde kolommen (zoals 'Testen') niet worden aanbevolen, omdat sommige daarvan de indruk wekken dat personen met specifieke rollen niet verantwoordelijk zijn voor het afwerken van PBI's daarin. Bovendien leiden dit soort kolommen vaak tot het ontstaan ​​van een “vergeten stapel PBI’s” en vernietigen ze de flexibiliteit en effectiviteit van het hele proces. Eenvoudig project 13 Teambord staat slechts drie kolommen toe, voorkomen dat er nog meer maatwerk nodig is. Dit helpt teams Scrum te adopteren en tegelijkertijd de samenwerking te bevorderen en de complexiteit te minimaliseren. Door de borden eenvoudig en gestroomlijnd te houden, blijft de focus liggen op effectieve teamcommunicatie en frequente samenwerking.


Conclusie

Terwijl Scrum is een krachtig raamwerk met bewezen succes in talrijke implementaties, Het kan ineffectief blijken wanneer de teamsamenwerking wordt slecht gepromoot of obstakels gegeven.

Het is van cruciaal belang voor een organisatie om deze potentiële valkuilen te begrijpen en deze proactief aan te pakken om de effectiviteit van het Scrum-framework te maximaliseren.


Doe je Scrum goed

Wilt u uw Scrum-implementatie naar een hoger niveau tillen met een volledig Scrum-compatibele tool? Wilt u een duidelijke visualisatie van uw doelen bevorderen en het begrip van het team vergroten? Wilt u open communicatie en samenwerking stimuleren? Wilt u efficiënt verandermanagement mogelijk maken met snelle aanpassingen van de achterstanden?

Eenvoudig project 13 is ontworpen om de communicatie te bevorderen om veranderingen efficiënt en naadloos te beheren, waardoor snelle aanpassingen aan de productachterstand mogelijk zijn op basis van nieuwe informatie of veranderende vereisten.

Ervaar de kracht van de Scrum Boards-functie van Easy Project 13, en ontdek hoe het uw productbeheer naar nieuwe hoogten van efficiëntie en effectiviteit kan brengen.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie