Scrumborden

wendbaar bord
behendig
worsteling om de bal
plakbriefjes
PBI
sprint

Scrum-theorie
Scrumboards-concept
Productachterstanditem – PBI
Achterstand bord
Sprint Overzichtsbord
Teamsprintbord
Andere gerelateerde onderwerpen


Scrum-theorie

Agile en Scrum zijn methoden die worden gebruikt bij softwareontwikkeling en productbeheer om de efficiëntie, het aanpassingsvermogen en de samenwerking te verbeteren.

Agile is een mentaliteit en een reeks principes die naar voren zijn gekomen als reactie op de beperkingen van traditionele projectmanagementbenaderingen. Het richt zich op het leveren van kleinere hoeveelheden werk in korte cycli, waarbij feedback en aanpassingsvermogen worden bevorderd.

Scrum is een populair Agile-framework dat werk verdeelt in time-boxed iteraties die 'sprints' worden genoemd. Tijdens elke sprint voltooit het team gezamenlijk de productachterstanditems en levert het een potentieel verzendbare productincrement.

Agile versus waterval: Waterval is een lineaire, sequentiële aanpak met planning vooraf en beperkte betrokkenheid van de klant, terwijl Agile de nadruk legt op flexibiliteit, samenwerking en feedback van klanten.

In Scrum draait de workflow om korte sprints, te beginnen met Sprint Planning, gevolgd door Daily Scrum meetings, Sprint Review en Sprint Retrospective om continu te verbeteren.

Rollen in Scrum: Product Owner vertegenwoordigt belanghebbenden, Scrum Master faciliteert het proces en Development Team levert de productincrement.

Scrumrituelen: Sprintplanning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective en Refinement (ook bekend als Backlog Refinement of Grooming) zijn sleutelactiviteiten in Scrum.

Definitie van gedaan in Scrum

In de context van Scrum is de ‘Definition of Done’ (DoD) een cruciaal concept dat ervoor zorgt dat de hoeveelheid werk die tijdens een Sprint wordt ontwikkeld, compleet, van hoge kwaliteit en klaar voor release is. Het dient als een reeks criteria of standaarden waaraan moet worden voldaan voordat een productuitbreiding als 'klaar' en mogelijk als verzendbaar wordt beschouwd. De DoD wordt doorgaans gedefinieerd en overeengekomen door het Scrumteam, inclusief de Product Owner, het Ontwikkelteam en de Scrum Master. Dit is wat de Definition of Done doorgaans omvat:

 • Code voltooid: alle code moet worden geschreven, beoordeeld en goedgekeurd. Het moet voldoen aan coderingsnormen en beste praktijken.
 • Documentatie: Alle benodigde documentatie, zoals gebruikershandleidingen, installatiehandleidingen of API-documentatie, moet worden ingevuld en up-to-date gehouden.
 • Beoordeling en goedkeuring: De productincrement moet worden beoordeeld door de Product Owner en diens goedkeuring moet worden verkregen om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de zakelijke behoeften en is afgestemd op de productvisie.
 • Aantoonbaar: De stap moet aantoonbaar zijn voor belanghebbenden, zodat zij de nieuwe functionaliteit kunnen zien en feedback kunnen geven.
 • Klaar voor vrijgave: De productincrement moet zich in een staat bevinden waarin deze mogelijk zonder extra werk aan klanten kan worden vrijgegeven.
 • Daarnaast omvat het DoD ook verschillende soorten tests, waaronder unittests, integratietests, systeemtests, acceptatiecriteria en prestatie- en belastingtests.

De Definition of Done wordt doorgaans gezamenlijk opgesteld door het Scrumteam, waartoe ook de Product Owner, het Ontwikkelteam en de Scrum Master behoren. Het wordt vaak gedefinieerd tijdens de beginfasen, zoals Sprint 0 of Sprint Planning.

Scrumboards-concept

 • Digitale tool, maar bijna als offline samenwerken op kantoor
 • Gemakkelijk te bedienen
 • Realtime bewerken – meer mensen kunnen tegelijkertijd bewerken
 • Niet veel rechten, gemakkelijk te gebruiken

Onze missie is om teams te voorzien van een realtime omgeving die naadloze samenwerking bevordert. Wij integreren de voordelen van de offline en online wereld, waardoor u met kaarten en notities op een virtueel bord kunt werken alsof u zich in een vergaderruimte bevindt.

Waarom de Scrumborden proberen? Ons team maakt niet alleen gebruik van Scrum-borden, maar zet ook de extra stap door onze eigen tool te ontwikkelen, zodat deze voldoet aan de behoeften van de echte wereld. We gebruiken het zelf voor de ontwikkeling en we hebben zowel gelokaliseerde als externe/hybride ontwikkelingsteams. U kunt standaard genieten van visuele helderheid en een intuïtieve interface, terwijl u de werkruimte in alle vrijheid kunt aanpassen aan de voorkeuren van uw team.

Ervaar efficiëntie als nooit tevoren met snelle acties en realtime wijzigingen die zichtbaar zijn voor alle gebruikers op het bord. Geen beperkingen op rollen – iedereen is verantwoordelijk en kan zonder beperkingen bijdragen.

Voor Scrum-teams bieden we kant-en-klare borden die zijn afgestemd op de behoeften van Scrum, gebaseerd op de echte ervaring van ons eigen Scrum-team.Productachterstanditem – PBI

Product Backlog Item (PBI) - Een essentieel element van Scrum-ontwikkeling

In de wereld van Scrum speelt het Product Backlog Item (PBI) een cruciale rol bij het vastleggen van de essentie van een oplossing die door het Scrum-team is bedacht. In tegenstelling tot taken, die zich richten op het beschrijven van problemen, bieden PBI's een uitgebreide beschrijving van oplossingen, waardoor teams de ontwikkeling effectief kunnen prioriteren, plannen en uitvoeren. Dit artikel werpt licht op de betekenis van PBI's, hun onderscheid met taken, en het proces van het opsplitsen van kenmerken in kleinere PBI's. Daarnaast onderzoeken we het gebruik van plaknotities voor het vastleggen van essentiële details.

Het Product Backlog Item (PBI) begrijpen

De Product Backlog dient als een dynamische, geprioriteerde lijst van alle beoogde functies, verbeteringen en oplossingen voor een product. Elk item binnen de Product Backlog wordt een Product Backlog Item (PBI) genoemd. PBI's omvatten de eisen van de klant, de verwachtingen van belanghebbenden en innovatieve ideeën die tijdens het productontwikkelingstraject zijn verzameld.

PBI versus taak: het verschil verduidelijken

Een veel voorkomende bron van verwarring ligt in het onderscheiden van PBI's en taken. Beide elementen gaan verder dan het aanpakken van problemen, omdat ze ook gebruikersverhalen en -behoeften omvatten. Het begrijpen van hun verschillen is cruciaal voor de succesvolle implementatie van Scrum-methodieken:

Taak:

 • Beschrijving van een probleem: Taken draaien voornamelijk om het identificeren en beschrijven van problemen, wegversperringen of uitdagingen die het Scrum-team tegenkomt tijdens het ontwikkelingsproces.
 • Actie georienteerd: Taken zijn actiegericht en richten zich op specifieke acties of stappen die moeten worden genomen om het geïdentificeerde probleem aan te pakken.

Taken stellen het team in staat PBI's op te splitsen in bruikbare componenten, waardoor samenwerking en een gevoel van voldoening worden bevorderd.

Het begrijpen van de essentie van PBI’s en taken stimuleert een efficiënte Scrum-implementatie, wat leidt tot opmerkelijke prestaties en klanttevredenheid. Omarm hun synergie voor een bloeiende Scrum-reis.

Productachterstanditem (PBI):

 • Beschrijving van een oplossing: PBI's zijn daarentegen gericht op het geven van een uitgebreide beschrijving van de oplossing die het Scrum-team wil implementeren om aan een bepaalde vereiste te voldoen of aan een specifieke gebruikersbehoefte te voldoen.
 • Klantwaarde omvatten: PBI's benadrukken de waarde die de voorgestelde oplossing zal opleveren voor de eindgebruikers of belanghebbenden, waardoor de inspanningen van het team worden afgestemd op de klanttevredenheid.

Functies opsplitsen in kleinere PBI's

Terwijl het Scrum-team samenwerkt om de Product Backlog te verfijnen, kunnen ze grotere, complexere functies tegenkomen die een uitdaging zijn om als geheel aan te pakken. In dergelijke scenario's wordt het proces van het opsplitsen van kenmerken in kleinere PBI's instrumenteel. Het opsplitsen van omvangrijke functies in kleinere, beter beheersbare PBI’s biedt verschillende voordelen:

 • Verbeterde wendbaarheid: Kleinere PBI's stellen teams in staat om iteratief en stapsgewijs waarde te leveren, waardoor een flexibeler en adaptiever ontwikkelingsproces wordt bevorderd.
 • Verbeterde focus: Met goed gedefinieerde kleinere PBI's kunnen teamleden zich concentreren op specifieke doelstellingen, waardoor een duidelijker inzicht ontstaat in wat er moet worden bereikt.
 • Betere schattingen: Kleinere PBI's maken een nauwkeurigere schatting van de inspanning en complexiteit mogelijk, wat leidt tot betrouwbaardere planning en prognoses.
 • Efficiënte feedbackloops: Door incrementele oplossingen te leveren, kan het team vroeg in het ontwikkelingsproces feedback verzamelen, waardoor continue verbetering mogelijk wordt gemaakt.

 

 Gebruik van sticky notes voor PBI-details

Plaknotities spelen een cruciale rol bij het opsplitsen van de werklast in beheersbare stukken op de sprintborden, waardoor het hele team tijdens de sprint actief kan deelnemen aan de PBI-levering. Deze kleine, maar impactvolle vervangingen voor kolommen brengen een reeks onderdelen en stappen voor realisatie voort. Dit is waarom ze zo effectief blijken:

 • Visuele organisatie: Of het nu gaat om het versieren van fysieke of digitale borden, sticky notes maken een moeiteloze herschikking, prioritering en visualisatie van PBI's mogelijk.
 • Samenwerking en betrokkenheid: Tijdens plannings- en verfijningssessies bevorderen plaknotities interactieve discussies, waarbij actieve deelname van het hele Scrum-team wordt getrokken.
 • Flexibiliteit: Aanpassen aan veranderende vereisten of het verkrijgen van nieuwe inzichten wordt een fluitje van een cent, omdat informatie op plaknotities eenvoudig kan worden bijgewerkt of aangepast.
 • Toegankelijkheid: Ongeacht of het team op dezelfde locatie werkt of op afstand werkt, digitale borden met plaknotities vergemakkelijken naadloze samenwerking in hybride ontwikkelomgevingen.

Sjablonen voor het stroomlijnen van PBI-details

Naast sticky notes spelen sjablonen een belangrijke rol bij het garanderen van een consistent en efficiënt beheer van PBI-gegevens. Sjablonen maken een vooraf gedefinieerde structuur en indeling voor PBI's mogelijk, waardoor belangrijke informatie consistent wordt vastgelegd. Deze sjablonen dienen als basis voor PBI-specifieke taken, die vervolgens kunnen worden gevisualiseerd met behulp van sticky notes. Bovendien biedt onze software een waardevolle functie: de opslag van meerdere sjablonen. Deze mogelijkheid maakt afzonderlijke sets plakbriefjes mogelijk die zijn afgestemd op verschillende Definition of Done (DoD)-overeenkomsten. Of u nu aan een nieuwe functie werkt of een bug aanpakt, deze sjablonen bieden veelzijdigheid en efficiëntie bij het beheren van verschillende soorten werk binnen het Scrum-framework.


Conclusie

Concluderend zijn PBI’s essentieel bij de ontwikkeling van Scrum en omvatten ze de essentie van beoogde oplossingen om aan de behoeften en verwachtingen van de klant te voldoen. PBI's onderscheiden zich van taken en leggen de nadruk op oplossingen boven problemen, waardoor duidelijkheid en richting wordt geboden aan het Scrum-team. Het opsplitsen van grotere functies in kleinere PBI's verbetert de flexibiliteit, focus en nauwkeurigheid van schattingen. Door plaknotities en sjablonen in het Scrum-proces op te nemen, kunnen Scrum-teams organisatie, samenwerking en aanpassingsvermogen naar een hoger niveau tillen. Deze aanpak bevordert een omgeving van voortdurende verbetering en succesvolle productontwikkeling. Door de kracht van PBI’s en sticky notes te omarmen, kunnen Scrum-teams hun volledige potentieel ontketenen en uitzonderlijke waarde leveren aan hun stakeholders. Sticky notes vormen als veelzijdige en aanpasbare tools een aanvulling op de Scrum-methodologie en verbeteren de efficiëntie ervan, terwijl sjablonen structuur en consistentie bieden aan PBI-details, met het extra voordeel van op maat gemaakte DoD-overeenkomsten voor verschillende soorten werk.


Achterstand bord

Agile workflow optimaliseren met een Backlog Board

In de wereld van Agile-ontwikkeling is efficiënt en effectief beheer van de productachterstand cruciaal voor een succesvolle projectoplevering. Een Backlog Board is een krachtig hulpmiddel waarmee teams hun backlog-items op een visuele en collaboratieve manier kunnen prioriteren, verfijnen en beheren. Dit kennisartikel onderzoekt de voordelen van het gebruik van een Backlog Board en hoe het Agile-teams kan ondersteunen bij het leveren van hoogwaardige producten.

Wat is een achterstandsbord?

Een Backlog Board is een visuele weergave van de productbacklog, vaak weergegeven op een fysiek bord of in digitale projectmanagementtools. Het geeft een duidelijk overzicht van de werkitems in verschillende stadia van verfijning en ontwikkeling. Een typisch Backlog Board bestaat uit drie primaire kolommen: Inbox, To-Refine en Refined.

inbox: dit is de eerste kolom waarin nieuwe ideeën, vereisten of gebruikersverhalen worden verzameld. Deze items zijn mogelijk niet volledig gedefinieerd en vereisen verdere analyse en verduidelijking voordat we verder kunnen gaan. Bovendien maakt het Backlog Board het eenvoudig filteren en moeiteloos verwijderen van items mogelijk door ze naar de prullenbak te slepen, waardoor het beheer en onderhoud van de backlog wordt gestroomlijnd.

Verfijnen: In deze kolom worden achterstandsitems uit de Inbox geselecteerd voor verfijning. De producteigenaar, het ontwikkelingsteam en andere belanghebbenden werken samen om grote achterstandsitems op te splitsen in kleinere, uitvoerbare taken met duidelijke acceptatiecriteria. Deze fase zorgt ervoor dat items gereed zijn voor ontwikkeling in de volgende sprint. De PBI’s zelf dienen als beschrijving van de oplossing en aanpak, omdat ze de specifieke eisen en functionaliteiten schetsen die geïmplementeerd moeten worden voor een succesvolle oplevering. Deze duidelijke beschrijving in de PBI’s legt de basis voor een goed gedefinieerd en haalbaar sprintdoel.

verfijnd: Zodra de achterstandsitems voldoende zijn verfijnd, worden ze verplaatst naar de kolom Verfijnd. Deze items zijn goed gedefinieerd, geschat en klaar voor implementatie in de komende sprints.

Ondersteuning van verfijningen en samenwerking

Het Backlog Board ondersteunt verfijningen door het team een ​​gecentraliseerde en zichtbare ruimte te bieden om de backlog-items te bespreken en te verduidelijken. Door deze samenwerkingsaanpak kunnen teamleden hun inzichten en perspectieven delen, wat leidt tot een beter begrip en verbeterde achterstandsitems. Om de samenwerking te verbeteren en het verfijningsproces te stroomlijnen, kan het gebruik van sjablonen voor plaknotities worden geïntegreerd in het Backlog Board, waardoor een gestandaardiseerd raamwerk ontstaat voor consistente discussies en het vastleggen van essentiële details.

Functie voor het splitsen van grote productachterstanditems (PBI's)

Grote en complexe PBI's kunnen voor uitdagingen zorgen voor het ontwikkelteam. Het Backlog Board vergemakkelijkt het proces van het opsplitsen van deze grote items in kleinere, beheersbare stukken. Door dit te doen kan het team het werk effectiever aanpakken, de nauwkeurigheid van de schattingen verbeteren en de risico's die met onzekerheid gepaard gaan verminderen.

Schattingen, kleuren, emoji's en filters

Het inschatten van de inspanning die nodig is voor elk backlog-item is essentieel voor de sprintplanning en het beheren van de teamcapaciteit. Het Backlog Board dient als een veelzijdig hulpmiddel waarmee teams verhaalpunten of andere schattingsstatistieken van hun keuze, of dat nu numerieke eenheden, tekstuele descriptoren of zelfs emoji's zijn, aan elk backlog-item kunnen toewijzen. Deze praktijk biedt waardevolle inzichten in de omvang en complexiteit van het werk.

Het gebruik van kleuren en emoji's op het Backlog Board kan helpen verschillende attributen of prioriteitsniveaus te visualiseren. Kleurcodering van items op basis van hun urgentie of belang kan bijvoorbeeld helpen bij het in één oogopslag identificeren van kritieke taken. Emoji's kunnen ook worden gebruikt om specifieke itemtypen of feedback van belanghebbenden aan te geven.

Bovendien zorgen filteropties op het Backlog Board ervoor dat teams zich kunnen concentreren op specifieke subsets van backlog-items, zoals de items die zijn toegewezen aan een bepaald teamlid, prioriteitsniveau of releaseversie. Deze filtermogelijkheid vergroot de transparantie en stroomlijnt het planningsproces.

Belangrijke trackerinstelling

Om een ​​taak aan het productachterstandbord toe te kunnen voegen, moet u het veld voor het instellen van de respectievelijke trackers inschakelen (Administratie >> trackers >> geselecteerde tracker).


Conclusie

Een goed georganiseerd Backlog Board is een waardevol bezit voor Agile-teams, omdat het het proces van prioritering, verfijning en planning stroomlijnt. Door de productbacklog te centraliseren en te visualiseren bevordert het Backlog Board de samenwerking, ondersteunt het efficiënte verfijningen en vergemakkelijkt het het beheer van grote en complexe backlog-items. Door het gebruik van schattingen, kleuren, emoji’s en filters kunnen teams hun workflow optimaliseren, wat leidt tot verbeterde productiviteit en succesvolle productlevering in een Agile ontwikkelomgeving.


Sprint Overzichtsbord

Agile-efficiëntie verbeteren met een Sprint-overzichtsbord

Bij Agile projectmanagement is het behouden van een duidelijk en georganiseerd overzicht van sprints cruciaal voor een naadloze samenwerking tussen de Product Owner (PO), Scrum Master (SM) en het ontwikkelteam. Een Sprintoverzichtsbord dient als een centraal visueel hulpmiddel dat de Sprintplanning, Sprintbeoordelingen en diverse andere essentiële activiteiten ondersteunt.

Wat is een sprintoverzichtsbord?

Een Sprint Overview Board is een visuele weergave van de huidige sprints in een Agile project. Het biedt belanghebbenden, waaronder het PO-, SM- en ontwikkelingsteam, een uitgebreid overzicht van de sprintachterstand, voortgang en geplande activiteiten. Dit bord kan fysiek of digitaal zijn, waarbij dit laatste vaker voorkomt in gedistribueerde of externe teams.


Ondersteuning van sprintplanning en sprintbeoordelingen


Doelen van een sprintoverzichtsbord :

 • Sprintdoeldefinitie en beoordeling: De primaire functie van het Sprintoverzichtsbord is het faciliteren van de definitie en voortdurende evaluatie van het sprintdoel. Tijdens sprintplanningsessies dient het als canvas waarop het team de specifieke doelstellingen schetst die moeten worden bereikt. Naarmate de sprint vordert, helpt het bord bij het meten van de voortgang richting het doel en maakt het realtime aanpassingen mogelijk om het bereiken ervan te optimaliseren. Het dynamische karakter van het bestuur zorgt ervoor dat het team op één lijn blijft en reageert op de veranderende projectdynamiek.
 • Strategische planning en implementatie volgen: Dit platform fungeert als een centrale hub voor strategische planning en het volgen van de taakimplementatie. Tijdens de sprintplanning worden hier Product Backlog Items (PBI's) minutieus gepland en georganiseerd, en vormen zo een routekaart voor uitvoering. Terwijl het team aan de implementatie begint, fungeert het bord als een visueel hulpmiddel om de status van elke taak te monitoren, waardoor potentiële knelpunten of taken die extra aandacht vereisen snel kunnen worden geïdentificeerd. Deze realtime monitoring verbetert de efficiëntie en helpt de focus op de overkoepelende doelstellingen van de sprint te behouden.
 • Focus op essentiële taken en prioritering: Het Sprintoverzichtsbord stelt het team in staat hun inspanningen te stroomlijnen door essentiële taken aan te scherpen en deze effectief te prioriteren. Door een uitgebreide momentopname van de sprintachterstand te bieden, zorgt het bestuur ervoor dat het team zijn energie besteedt aan taken die aansluiten bij het sprintdoel. Deze gerichte aanpak minimaliseert afleidingen en optimaliseert de collectieve productiviteit van het team.
 • Continue verbetering en reflectieve analyse: Tijdens Sprint Retrospectives evolueert het bord naar een waardevol analytisch instrument. Het stelt het team in staat om hun prestaties achteraf te beoordelen, waarbij sterke en zwakke punten en gebieden voor verbetering worden geïdentificeerd. Door te verwijzen naar de visuele weergave van het sprinttraject op het bord, kan het team weloverwogen beslissingen nemen om hun strategieën in volgende sprints te verfijnen.
 • Agile aanpassing en flexibiliteit: De Agile-methodologie gedijt op aanpassingsvermogen, en het Sprint Overview Board is een cruciale facilitator van dit ethos. Het stelt het team in staat zich snel aan te passen aan veranderende eisen, nieuwe inzichten of verschuivingen in prioriteiten. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat de strategieën van het team dynamisch blijven en afgestemd blijven op het zich ontwikkelende projectlandschap.
 • Verbeterde communicatie en betrokkenheid van belanghebbenden: Het bestuur fungeert als kanaal voor effectieve communicatie en bevordert gedeeld begrip tussen het team en de belanghebbenden. Het biedt een uitgebreid overzicht van voltooid werk, lopende activiteiten en komende taken. Deze gedeelde zichtbaarheid verbetert de samenwerking, vermindert miscommunicatie en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de voortgang van het project.

In wezen fungeert het Sprint Overview Board als een instrumenteel hulpmiddel voor het succes van Agile-projecten. Door communicatie, samenwerking en transparantie te bevorderen, kan het team gefocust, georganiseerd en aanpasbaar blijven gedurende de hele sprintlevenscyclus. Via deze strategische functies speelt het bestuur een cruciale rol bij het aansturen van de levering van waardevolle werkstappen in elke sprint, wat aanzienlijk bijdraagt ​​aan de projectrealisatie.


Een nieuwe sprint creëren

Het Sprint Overzichtsbord ondersteunt het proces van het creëren van een nieuwe sprint. Het stelt het team in staat relevante backlog-items te verplaatsen, een duidelijk sprintdoel te stellen en capaciteit te identificeren. In sommige gevallen helpt het bij discussies over het aanpassen van de sprintduur op basis van prestaties uit het verleden, data-analyse en afstemming met belanghebbenden. De sprintduur, die wordt begrensd door de start- en einddatum, kan in eerste instantie worden ingesteld tijdens de sprintplanning en verder worden aangepast, zelfs terwijl de sprint bezig is. Dit niveau van flexibiliteit zorgt voor een goed geplande en efficiënte sprint, waardoor teams hun workflow kunnen optimaliseren en zich kunnen aanpassen aan de veranderende projectdynamiek.


Een sprint afsluiten

Als een sprint ten einde loopt, faciliteert het Sprintoverzichtsbord het afsluitingsproces. Het team kan de voortgang van de sprint beoordelen, voltooide items markeren en eventuele resterende taken of problemen aanpakken. Door deze visuele afsluiting kan het team reflecteren op hun prestaties en leren van uitdagingen, wat bijdraagt ​​aan voortdurende verbetering.

Overgang van de huidige sprint naar toekomstig werk

Het Sprintoverzichtsbord speelt ook een cruciale rol bij de overgang van de huidige sprint naar toekomstig werk. Zodra een sprint is voltooid, kan het bord worden gebruikt om de voltooide items en eventuele onvoltooide taken te archiveren. Deze stap zorgt ervoor dat het team een ​​historisch record en referentie bijhoudt voor toekomstige planning en retrospectieven.

Nu de huidige sprint is afgesloten, kan het team zich concentreren op de planning voor de volgende sprint. Met het Sprintoverzichtsbord kunnen ze naadloos naar de volgende iteratie gaan, nieuwe backlog-items selecteren en een nieuw sprintdoel vaststellen.


Conclusie

Het Sprint Overview Board is een essentieel hulpmiddel voor Agile-teams, omdat het effectieve communicatie en samenwerking tussen de Product Owner, Scrum Master en het ontwikkelingsteam bevordert. Door Sprint Planning en Sprint Reviews te ondersteunen, sprints te creëren en af ​​te sluiten en de overgang tussen iteraties te faciliteren, vergroot het bestuur de efficiëntie en transparantie van het team. Als integraal onderdeel van de Agile-workflow stelt het Sprint Overview Board teams in staat hoogwaardige producten te leveren en hun ontwikkelingsproces voortdurend te verbeteren.


Teamsprintbord

Het teamsprintbord

Bij Agile softwareontwikkeling is het Team Sprint Board een cruciaal hulpmiddel dat door ontwikkelingsteams wordt gebruikt om hun werk tijdens een sprint te visualiseren en te beheren. Het fungeert als een centraal knooppunt voor het volgen van de voortgang, het bevorderen van samenwerking en het garanderen van transparantie tussen teamleden. We onderzoeken de betekenis van het Team Sprint Board voor ontwikkelingsteams en hoe het dagelijkse scrums ondersteunt, taakbeheer vereenvoudigt met plaknotities en best practices voor kolom- en zwembaanconfiguraties afdwingt.


Wat is een teamsprintbord?

Het Team Sprint Board is een fysiek of digitaal bord dat de status van verschillende user stories of product backlog items (PBI’s) weergeeft tijdens een Agile sprint. Het is een fundamenteel onderdeel van Scrum, een populair Agile-framework dat door ontwikkelingsteams wordt gebruikt om iteratief en incrementeel hoogwaardige software te leveren.

Ondersteuning van dagelijkse scrums (Standups)

Het Team Sprint Board speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van dagelijkse scrums, ook wel standup meetings genoemd. Tijdens dagelijkse scrums komen teamleden samen om hun voortgang, doelen en eventuele belemmeringen waarmee ze worden geconfronteerd te bespreken. Dankzij de visuele weergave van het sprintbord kunnen teamleden snel de huidige status van taken begrijpen en potentiële knelpunten identificeren.

Elk teamlid verplaatst zijn plaknotities (die taken of PBI's vertegenwoordigen) tijdens de dagelijkse scrum over de hele linie om hun voortgang bij te werken. Deze praktijk bevordert de transparantie en verbetert de communicatie, waardoor het voor het team gemakkelijker wordt om effectief samen te werken en weloverwogen beslissingen te nemen om hun sprintdoelen te bereiken.

Doelen van het Teamsprintbord

 • Dagelijkse stand-ups: Tijdens dagelijkse stand-up meetings fungeert het Sprint Overview Board als centraal punt om de voortgang van taken en eventuele blokkades te bespreken. Het stelt het team in staat zinvolle en gerichte discussies te voeren over het werk dat aandacht behoeft.
 • Afstemming en samenwerking: Het bestuur bevordert afstemming en samenwerking binnen het team. Het biedt een gedeeld begrip van de doelstellingen en voortgang van de sprint, waardoor iedereen samen kan werken aan een gemeenschappelijk doel.
 • Vroegtijdige detectie van problemen: Met de visuele weergave van taken kunnen eventuele problemen of risico's vroeg in de sprint worden geïdentificeerd. Hierdoor kan het team proactieve maatregelen nemen om deze aan te pakken en een succesvolle sprint te garanderen.
 • Motivatie en verantwoordelijkheid: De visuele weergave van voltooide taken kan teamleden motiveren en een gevoel van voldoening creëren. Bovendien vergroot het de verantwoordelijkheid omdat de voortgang transparant is voor het hele team.


Eenvoudig plaknotities maken

Een van de belangrijkste voordelen van het Team Sprint Board is het gemak waarmee u zelfklevende notities kunt maken. Deze plaknotities dienen als stappen, methoden en distributie van de taak, het verhaal of de bug naar andere delen. Elke plaknotitie vertegenwoordigt individuele stappen om de PBI te leveren. Teamleden kunnen verschillende gekleurde plaknotities gebruiken om verschillende soorten werk of prioriteiten weer te geven, waardoor het gemakkelijker wordt om deze op het bord te identificeren en bij te houden.

Door de eenvoud van sticky notes kunnen teamleden zich snel aanpassen aan het bestuur als er nieuwe taken ontstaan ​​of prioriteiten veranderen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het team gedurende de sprint gefocust en georganiseerd blijft. Bovendien kunnen teamleden deze sticky notes handmatig of vanuit sjablonen voorbereiden tijdens de sprintverfijning, en deze zullen zichtbaar zijn op het Team Sprint Board. Deze functie is beschikbaar in de PBI-editie en biedt een handige manier om essentiële informatie en taken gedurende de sprint vast te leggen en te volgen.

Kolom- en zwembaanconfiguraties

Hoewel het Team Sprint Board grote flexibiliteit biedt bij het beheren van taken via plaknotities, heeft het enkele beperkingen met betrekking tot de kolomconfiguratie. Normaal gesproken bestaat een basisteamsprintbord uit drie hoofdkolommen: 'Te doen', 'In uitvoering' en 'Gereed'. Deze kolommen vertegenwoordigen de werkstroomfasen van taken of PBI's.

Plaknotities vervangen statussen door kolommen, waardoor teams de workflow kunnen stroomlijnen. Teams definiëren kolommen voor todo, implementatie en klaar. Gecombineerd met slips maakt het onbeperkte variaties mogelijk voor snelle installatie en verbetering. In overeenstemming met de Scrum-praktijken moeten kolommen alleen de primaire workflowfasen weerspiegelen, en geen afzonderlijke entiteiten. Met deze aanpak wordt efficiënt en effectief workflowbeheer bereikt.

Bovendien brengt de introductie van zwembanen een extra laag veelzijdigheid aan het Team Sprint Board. Zwembanen, die op en neer over het bord kunnen worden bewogen, bieden een praktische oplossing voor het sorteren en prioriteren van taken binnen de sprintworkflow. Deze functie verbetert het vermogen van het team om zich te concentreren op items met een hoge prioriteit en de toewijzing van middelen dynamisch aan te passen. Door zwembanen in het raamwerk van het bord op te nemen, kunnen teams hun workflowvisualisatie en taakbeheer met nog grotere precisie en flexibiliteit optimaliseren.


Kanban als oplossing voor extra kolommen

Om tegemoet te komen aan de behoefte aan extra kolommen of zwembanen naast de standaard workflow met drie kolommen in het Team Sprint Board, kunnen teams naast Scrum de Kanban-methodologie overnemen. Kanban zorgt voor een meer aanpasbare workflow, waardoor teams verschillende soorten werk effectief kunnen visualiseren en beheren. Door Scrum te combineren met Kanban kunnen teams essentiële Agile-elementen behouden en tegelijkertijd genieten van de flexibiliteit om hun bord aan te passen aan specifieke projectvereisten.

Er is een optie om het geselecteerde kanbanbord voor een taak weer te geven. Hiervoor moet een eigen veld op de tracker zijn ingeschakeld. (beheer>>trackers>>geselecteerde tracker).


Conclusie

Het Team Sprint Board is een onmisbaar hulpmiddel voor ontwikkelingsteams die Agile-methodieken beoefenen, met name Scrum. Door de sprintachterstand te visualiseren en de voortgang van taken bij te werken via plaknotities, verbetert het bord de samenwerking en communicatie tussen teamleden. Het is echter essentieel om de best practices van Scrum te volgen en de standaardworkflow met drie kolommen te behouden, waardoor het gemakkelijker wordt om de voortgang bij te houden en sprintdoelen effectief te bereiken. Voor teams die op zoek zijn naar meer flexibiliteit in workflowconfiguraties, is het integreren van Kanban-praktijken naast Scrum een ​​aanbevolen oplossing om een ​​evenwicht te vinden tussen structuur en maatwerk.


Andere gerelateerde onderwerpen

Terwijl de wereld van softwareontwikkeling blijft evolueren, geldt dat ook voor de implementatie van Agile-methodologieën. Scrum, een populair raamwerk binnen het Agile-landschap, heeft aanzienlijke transformaties ondergaan om tegemoet te komen aan de veranderende behoeften van ontwikkelteams en de software die zij produceren. Laten we enkele van de voordelen onderzoeken die zich in Scrum hebben voorgedaan, waaronder de verminderde behoefte aan ondersteuning, het gebruik van meerdere achterstanden en de integratie ervan met de Easy Project-app.


Verminderde behoefte aan ondersteuning

Een van de opmerkelijke verschuivingen in de Scrum-methodologie is de verminderde afhankelijkheid van externe ondersteuning. In de beginfase hadden Scrum-teams vaak uitgebreide coaching en begeleiding nodig om het raamwerk effectief te implementeren. Naarmate Scrum-praktijken echter meer ingebakken zijn geraakt in de softwareontwikkelingscultuur, hebben teams een beter inzicht gekregen in de principes en praktijken van de methodologie. Door de ervaring zijn ze bedrevener geworden in het zelforganiseren, het nemen van beslissingen en het aanpassen van hun processen aan hun unieke projectvereisten. Deze empowerment en zelfvoorziening weerspiegelen de rijping van Scrum en de succesvolle integratie ervan in de workflows van ontwikkelingsteams.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie