en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

Algemene voorwaarden - Affiliate-programma

Door u aan te melden als partner in het Easy Project Affiliate-programma (het "Programma") gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (de "Voorwaarden"). Zorg ervoor dat u ze aandachtig leest voordat u zich aanmeldt. Deze voorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen Easy Software Ltd., een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 08960980 en met statutaire zetel te Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX Londen, Verenigd Koninkrijk (“Easy Software”, "wij", "ons") en u (de "Affiliate", "u").

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden van tijd tot tijd zonder kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle wijzigingen, aanpassingen, verbeteringen of wijzigingen aan het Programma, inclusief de release van nieuwe functies en bronnen die van tijd tot tijd door ons beschikbaar worden gesteld, zijn onderworpen aan deze Voorwaarden. Voortgezet gebruik van het Programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen. U kunt de meest recente versie van de Voorwaarden op elk moment bekijken op:https://www.easyproject.com/about-us/affiliate-portal/terms-and-conditions

Elke overtreding van deze voorwaarden kan resulteren in, onder andere, beëindiging of opschorting van uw recht op een affiliate en het verlies van eventuele openstaande affiliate referral fee betalingen verdiend tijdens de overtreding zijn.

Account Registratie & Voorwaarden

U moet uw juridische volledige naam, een geldig e-mailadres, en alle andere met het oog op het bord te voltooien voor een affiliate rekening gevraagde informatie te verstrekken ( “Account”)

U moet 18 jaar of ouder zijn om dit programma aan te sluiten.

Elke account is voor gebruik door een enkele rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf of een vennootschap) of een individuele gebruiker. We staan ​​niet toe om uw gebruikersnaam en wachtwoord te delen met een andere persoon of met meerdere gebruikers op een netwerk. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gebruikersnamen en wachtwoorden uitgegeven (met inbegrip van die van eventuele genodigden) ligt bij u.

U mag het Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Je moet niet in het gebruik van het Programma, in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht).

Referral Links & Promotion

Zodra u zich heeft aangemeld voor het programma, ontvangt u een URL-link die moet worden gebruikt om u te identificeren wanneer u een link vanaf uw site, e-mail of andere communicatie naar de Easy Project-website plaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke dergelijke link correct is opgemaakt.

We kunnen ook grafische afbeeldingen leveren die binnen de links kunnen worden gebruikt om Easy Project te promoten. U mag deze afbeeldingen op geen enkele manier wijzigen. We behouden ons het recht voor om de afbeeldingen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de exploitatie en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen

U kunt onze naam of afbeeldingen niet gebruiken op een bulk e-mail dan ook, tenzij we onze geavanceerde schriftelijke toestemming hebben gegeven. We kunnen de overeenkomst beëindigen indien een zinvolle spam klachten benoemen van ons of onze diensten voortvloeien uit uw marketing activiteiten.

U mag niet meer afgeven elke persbericht met betrekking tot deze Overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het programma. Daarnaast kunt u op geen enkele manier verkeerd of verfraaien van de relatie tussen u en ons, zeggen dat je van onze diensten te ontwikkelen, zeggen dat je deel uit van Easy Software of uitdrukkelijke of stilzwijgende relatie tussen ons en u of een andere persoon of entiteit, met uitzondering van uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst.

Verwijzing vergoedingen

Om de verkoop van een abonnement in aanmerking te laten komen voor het verdienen van een verwijzingsvergoeding, moet de klant doorklikken op een link van uw site, e-mail of andere communicatie naar de Easy Project-website en zich aanmelden binnen 90 dagen na de eerste doorklik. Als ze zich niet binnen die 90 dagen aanmelden en later terugkeren zonder uw link te volgen, verdient u geen verwijzingskosten.

We betaalt alleen verwijzing vergoedingen op links die automatisch worden gevolgd en gerapporteerd door onze systemen. Voor onze systemen om de verwijzing te volgen, moet de bezoeker cookies hebben ingeschakeld. Wij betalen niet verwijzing vergoedingen als iemand zegt dat ze aangemeld via u, maar het werd niet bijgehouden door ons systeem.

De verwijzing vergoeding is 20% van onze omzet van klanten die u verwijst. De referral vergoeding zal worden bijgeschreven op uw Affiliate-account zodra de klant zijn abonnement betaalt. Referral fees worden alleen verdiend als een klant maakt een volledige betaling.

Betalen

Opgebouwde verwijzingsvergoedingen worden ongeveer één keer per maand via bankoverschrijving betaald en alleen als uw opgebouwde verwijzingsvergoedingen € 500 of meer bedragen. De aangeslotene zal vervolgens een factuur aan Easy Software opmaken voor het aangegeven bedrag. U moet een geldige bankrekening hebben om verwijzingskosten te ontvangen, aangezien we geen betaling via cheque, creditcard, contant geld of andere methoden aanbieden.

Betalingen van klanten terugbetaald of betalingen ten laste-back als gevolg van credit card fraude niet in aanmerking komen voor verwijzing vergoedingen. We kunnen creditering van verwijzing vergoedingen onderhevig aan risico-analyse overwegingen en Anti-Money Laundering procedures vertragen.

Een overzicht van de aanmeldingen en de verklaring van de verwijzing vergoedingen is beschikbaar om de Affiliate door in te loggen op hun Affiliate account.

De referral tariefstructuur is aan verandering onderhevig naar eigen goeddunken.

Wij behouden ons het recht voor om verwijzing vergoedingen diskwalificeren verdiend door middel van frauduleuze, illegale of overdreven agressief, twijfelachtige sales of marketing methoden.

Alle vergoedingen zijn exclusief alle belastingen, heffingen, heffingen, taxaties en andere vergoedingen van welke aard dan ook die worden opgelegd aan uw betrokkenheid bij deze Overeenkomst en vallen onder de verantwoordelijkheid van en moeten door u worden betaald.

Wij behouden ons het recht voor om commissies te controleren en te wijzigen op basis van daadwerkelijk betaalde facturen, de e-mailbevestiging is niet begrepen als een bevestigde commissie - dit is slechts een kennisgeving en elke betaling zal worden geverifieerd op basis van reële transacties.

klant Definitie

Elke klant die een dienst koopt via dit programma wordt beschouwd als een klant van Easy software. Dienovereenkomstig, al onze regels, beleid en operationele procedures in verband met prijzen, orders van klanten, klantenservice, en diensten verkoop zal van toepassing zijn op deze klanten. We kunnen ons beleid en operationele procedures op elk moment wijzigen. Easy Software is niet verantwoordelijk voor eventuele verklaringen die door de Affiliate dat onze regels, beleid of operationele procedures tegenspreken.

Prijzen en verkrijgbaarheid

We zullen bepalen de prijzen die in rekening worden gebracht voor het kader van dit programma verkocht in overeenstemming met onze eigen prijsbeleid diensten. Diensten prijzen en beschikbaarheid kunnen variëren van tijd tot tijd. Omdat prijswijzigingen diensten die u hebt vermeld op uw site kunnen beïnvloeden, moet je niet de prijzen van diensten weer te geven op uw site. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen om nauwkeurige informatie te presenteren, maar we kunnen niet garanderen dat de beschikbaarheid of de prijs van een bepaalde dienst.

Auteursrechtelijk materiaal en handelsmerk

U bent zelf verantwoordelijk voor dat je reviews, productbeschrijvingen en artikelen (indien van toepassing op uw locatie) aan alle toepasselijke auteursrecht, merkenrecht en andere wetten. Easy Software is niet verantwoordelijk als u een andere partij het auteursrecht of handelsmerk materiaal in strijd met de wet te gebruiken.

Duur van de overeenkomst en Program

De looptijd van deze overeenkomst zal beginnen op onze acceptatie van uw aanvraag voor het programma en zal eindigen wanneer beëindigd door beide partijen. U of we kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door het geven van de andere partij opzeggen. Kennisgeving via e-mail, naar uw adres op onze gegevens, wordt beschouwd als voldoende kennis om deze overeenkomst te beëindigen. Easy Software behoudt zich het recht voor om het programma te beëindigen op elk gewenst moment. Na beëindiging van het programma, zal Easy Software legitieme uitstaande inkomsten te betalen.

Beëindiging

Easy Software heeft naar eigen goeddunken het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en elk en al huidig ​​of toekomstig gebruik van het Programma of enige andere Easy Software-service om welke reden dan ook te allen tijde te weigeren. Een dergelijke beëindiging zal resulteren in de deactivering of verwijdering van uw Affiliate-account en de verbeurdverklaring en afstand van alle potentiële of opgebouwde verwijzingsvergoedingen in uw Account als deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of overdreven agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Easy Software behoudt zich het recht voor om op elk moment service aan iemand te weigeren om welke reden dan ook. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, staakt u onmiddellijk het gebruik van en verwijdert u alle links naar de Easy Project-website en al onze afbeeldingen en andere materialen die onder het Programma worden geleverd.

De relatie tussen partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze overeenkomst zal partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsverhouding tussen de partijen te creëren. U zult geen bevoegdheid om te maken of de aanbiedingen of verklaringen namens ons te accepteren. U zult geen beloftes doen, niet op uw site of anderszins, die redelijkerwijs zou alles in deze Overeenkomst tegenspreken.

Beperking van aansprakelijkheid

De Vennootschap en elk van de Vennootschap functionarissen, bestuurders, werknemers, aandeelhouders of agenten van een van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor eventuele bedrag of vorm van verlies of schade die het gevolg kunnen zijn voor u of een derde partij (inclusief, zonder beperking, alle directe, indirecte, punitieve of gevolgschade of schade, of enig verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade die voortvloeit uit of op welke wijze dan onderbreking van de bedrijfsvoering verbonden zijn, en of onrechtmatige daad (met inbegrip maar niet beperkt tot nalatigheid), contract of anderszins) in verband met dit programma.

Niets in deze juridische kennisgeving uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Vennootschap voor:

(A) dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term is gedefinieerd in de Unfair Contract Terms Act 1977, of

(b) fraude; of

(C) verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie; of

(D) aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk recht.

Als het gebruik van materiaal dat in het kader van dit programma leidt tot de noodzaak voor onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, u daarvan verantwoordelijk voor alle kosten. totale aansprakelijkheid van de Vennootschap onder of in verband met deze voorwaarden, wel volgens een bijkomende overeenkomst, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of andere (een “Claim”), is beperkt tot een bedrag gelijk aan het totale bedrag dat we zijn verplicht u onmiddellijk voorafgaand betalen in de periode van twaalf (12) maand tot de periode die aanleiding geven tot een dergelijke conclusie.

Arbitrage

Elk geschil met betrekking op enigerlei wijze bij deze overeenkomst (met inbegrip van werkelijke of vermeende overtreding hiervan), zal elke transactie of activiteiten in het kader van deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze filialen om vertrouwelijke arbitrage in Engeland en Wales worden ingediend. Arbitrage in het kader van deze overeenkomst volgens de regels dan geldende van de Engeland en Wales Arbitration Association worden uitgevoerd. award De arbiter is bindend en kan worden ingevoerd als een beslissing in een bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan ​​door het toepasselijke recht, wordt geen arbitrage op grond van deze overeenkomst worden samengevoegd tot een arbitrage waarbij een andere partij onder deze overeenkomst, hetzij door middel van klasse arbitrage of anderszins.

Opmerken

Alle kennisgevingen door u aan ons moeten worden gegeven aan Easy Software Ltd. op info@easyproject.com. We kunnen kennis geven aan u aan het e-mailadres dat u aan ons bij het registreren. Kennisgeving zal ontvangen worden beschouwd en 24 uur goed geserveerd nadat de e-mail wordt verzonden. In waaruit blijkt dat de dienst van een kennisgeving, is het voldoende om aan te tonen in het geval van een e-mail te zijn, dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

Gebeurtenissen buiten onze controle

We zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van een of meer van onze verplichtingen hieronder die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze redelijke controle (een “Overmacht”).

Overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, omissie of ongeval buiten onze redelijke controle en omvat in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

(A) stakingen, lock-outs of andere industriële actie;

(B) civiele opstand, oproer, inval, terroristische aanval of dreiging van terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op de oorlog;

(C) brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp;

(D) de onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken;

(e) de wetten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering.

Onze prestaties worden geacht opgeschort te zijn voor de periode dat het Force Majeure Event doorgaat en we zullen voor de duur van die periode een verlenging van de tijd voor de uitvoering hebben. We zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om het Force Majeure Event te sluiten of een oplossing te vinden waarmee onze verplichtingen onder deze voorwaarden kunnen worden uitgevoerd ondanks het Force Majeure Event.

Verklaring van afstand

Als we falen om te allen tijde een strikte uitoefening van uw verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden te eisen, of als we geen van de rechten of remedies waarnaar wij hierin gerechtigd zijn, uitoefenen, vormt dit geen afzien van dergelijke rechten of Remedies en zal u niet verlichten van de naleving van dergelijke verplichtingen.

Een afziening door ons van een wanbetaling is geen afzien van een latere standaard.

Geen afziening door ons van een van deze Voorwaarden is van kracht, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit een afwijking is en schriftelijk aan u wordt meegedeeld.

Scheidbaarheid

Indien een van deze voorwaarden wordt bepaald door een bevoegde autoriteit om in ieder geval ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar te zijn, zal die termijn, voorwaarde of bepaling in die mate worden geschrapt van de overige voorwaarden, bepalingen en bepalingen die geldig blijven voor de In de mate toegestaan ​​door de wet.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden en elk document dat hier uitdrukkelijk naar wordt verwezen, vertegenwoordigt de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot het gebruik van het Programma en vervangt voorafgaand akkoord, begrip of afspraak tussen ons, mondeling of schriftelijk.

Wij erkennen ons dat bij het aangaan van deze voorwaarden geen van ons heeft vertrouwd op een vertegenwoordiging, onderneming of belofte die door de andere is gegeven of onder de indruk wordt gesteld van iets dat gezegd of geschreven is in onderhandelingen tussen ons alvorens deze voorwaarden te begaan, behalve zoals uitdrukkelijk hierin vermeld .

Niemand van ons zal een rechtsmiddel hebben ten aanzien van een onjuiste verklaring van de andere, mondeling of schriftelijk, voor de datum waarop wij deze voorwaarden hebben aangegaan (tenzij deze onjuiste verklaring frauduleus is gemaakt) en het enige middel van de andere partij is Voor contractbreuk zoals deze in deze Voorwaarden wordt vermeld.

Regelgeving en jurisdictie

Deze wettelijke mededeling wordt geregeld door en uitgelegd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit deze juridische mededeling zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie