Checklists

Checklists gebruiken

Een checklist is een soort informatieve taakhulp die wordt gebruikt om mislukking te verminderen door mogelijke beperkingen van het menselijk geheugen en aandacht te compenseren. Het helpt om consistentie en volledigheid te garanderen bij het uitvoeren van een taak. Een eenvoudig voorbeeld is de "takenlijst". Een meer geavanceerde checklist zou een schema zijn, waarin de uit te voeren taken op basis van een tijdstip of andere factoren zijn aangegeven. Een primaire taak in een checklist is het documenteren van de taak en het controleren op basis van de documentatie.

Checklists is een projectgebaseerde module. Voordat u het gaat gebruiken, moet u de module voor een bepaald project inschakelen. Ga hiervoor naar projectinstellingen: Modules: schakel het selectievakje "Checklists" in en sla op.

Zorg er bovendien voor dat u de projectrechten om checklists te bekijken en te bewerken op uw rol. Dit kan worden ingesteld door de beheerder in Meer: Administratie: Rollen en rechten.

Zodra checklists zijn ingeschakeld en u de benodigde rechten heeft, kunt u ze terugvinden op de projecttaken. Open gewoon een taak en je ziet dat er een gedeelte met checklists boven het dagboek is. Om een ​​nieuwe checklist toe te voegen, klikt u op de kleine groene cirkel met het "+" symbool, voert u de naam in en klikt u ten slotte op het floppy-icoon om de checklist op te slaan.

Nu verschijnt de naam van de checklist in de sectie en kunt u er nieuwe items aan toevoegen. Om een ​​nieuw item toe te voegen, voert u de naam in en klikt u op het floppy-pictogram. Het kruispictogram annuleert het item. Terwijl de gemaakte items in kolommen worden gesorteerd, u kunt het aantal weergegeven kolommen selecteren. Met het prullenbakpictogram kunt u een hele checklist verwijderen.

Algemene sjablonen en instellingen

U vindt de sjablonen en instellingen voor algemene checklists in Meer: Beheer: Checklist-sjablonen.

Om een ​​nieuw checklistsjabloon toe te voegen, klik op de groene knop rechtsboven. Voer vervolgens de naam van de checklist, itemonderwerpen in en selecteer projecten waar u de sjabloon wilt gebruiken. Telkens wanneer u een nieuwe taak van de projecten maakt, wordt deze standaardsjabloon gebruikt tenzij u de checklist voor een bepaalde taak handmatig wijzigt.

Bovendien is er in het hoofdmenu van Checklist-sjablonen ook een knop genaamd Checklist instellingen. Daar kunt u instellen of wijzigingen die zijn aangebracht op checklists in de geschiedenis moeten worden opgeslagen (verzendt e-mailmeldingen) en dat de ratio van een taak moet worden gewijzigd op basis van het gedeelte van de uitgevoerde checklistitems (aangevinkte selectievakjes).

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledig uitgerust, SSL-beveiligd, Dagelijkse back-ups, In uw Geo