en
Taal
 • en
 • cs
 • hu
 • it
 • es
 • fr
 • de
 • ru
Machine vertaling
 • bg
 • dk
 • nl
 • gr
 • il
 • jp
 • kr
 • geen
 • pl
 • tr

De vijf meest gemaakte fouten bij risicomanagement

5/14/2024
7 minuten
Jakub Ryba

Als u een projectmanager bent, is het van cruciaal belang dat u prioriteit geeft aan de identificatie en het beheer van risico's. Zonder de juiste afhandeling kunnen deze risico's escaleren tot aanzienlijke financiële problemen voor uw bedrijf. Wees bekend met veelvoorkomende fouten om ze op een elegante manier te overwinnen.

Inhoudsopgave

Waarom risico’s beheersen?
1. Risico’s omzetten in kansen
2. Verduidelijken van risicomanagement
3. Risicowaarschijnlijkheid onderschatten
4. Alleen focussen op mitigatie
5. Risico's niet vooraf en continu beheersen zonder plan
Easy Project helpt kostbare risicobeheerfouten te voorkomen


Waarom risico’s beheersen?

Het aantal en de complexiteit van risico’s nemen toe. Factoren zoals snelle technologische veranderingen, toegenomen interconnectiviteit en crises zoals de pandemie en de aanhoudende oorlog in Oekraïne, maken het steeds moeilijker om risico’s te voorspellen en te beheersen. Projectmanagers worden geconfronteerd met een grotere kans op fouten en mislukkingen dan voorheen.

Leren van de misstappen van anderen is van onschatbare waarde voor het verbeteren van de vaardigheden op het gebied van risicobeheer. Hier zijn vijf veel voorkomende fouten in risicobeheer moet u vermijden bij het beheren van een project.


1. Risico’s omzetten in kansen

Projectmanagers zijn menselijk en hebben, zoals velen, de neiging om risico's als negatief te beschouwen. Maar zelfs de meest bekwame managers zien soms de mogelijkheden voor kansen die voortvloeien uit risicovolle situaties over het hoofd.

Succesvolle projectmanagers gaan verder dan alleen het beperken van risico's. Ze beoordelen elk risico zorgvuldig om te begrijpen hoe het kan worden omgezet in een kans. Als een aanzienlijk risico bijvoorbeeld een lopend project in gevaar brengt, kan dit een kans zijn om er een lagere prioriteit aan te geven middelen opnieuw toewijzen naar een levensvatbaarder project, dat mogelijk tot meer succes kan leiden.


2. Verduidelijken van risicomanagement

Bij risicobeheer is een fundamentele stap het identificeren van de risico's die van invloed kunnen zijn op een project, maar teams vervagen deze vaak lijnen tussen oorzaken, gebeurtenissen en gevolgen, waardoor de focus op de daadwerkelijke risicogebeurtenissen verloren gaat. Een risicooorzaak kan bijvoorbeeld zijn dat een ontwikkelaar overweldigd wordt door meerdere projecten, wat mogelijk kan leiden tot de risicogebeurtenis waarbij de ontwikkelaar uw project niet voldoende kan verzorgen. De impact van deze gebeurtenis zou kunnen zijn dat het project mislukt vanwege een gebrek aan goede aandacht. Het is van cruciaal belang om deze elementen duidelijk te definiëren om ze effectief te kunnen beheren.

Aan de andere kant: veel teams worden te afhankelijk van checklists, vooral in omgevingen waar projecten repetitief zijn en de risico's consistent lijken, zoals een IT-team dat gespecialiseerd is in datamigratie. Terwijl een risico checklist Als we het identificatieproces efficiënt kunnen stroomlijnen, bestaat het gevaar dat we zelfgenoegzaam worden. Teams kunnen ervan uitgaan dat de enige mogelijke risico's de reeds genoemde zijn, waarbij ze voorbijgaan aan andere potentiële risico's. Hoewel het nuttig is om met een checklist te beginnen, is het belangrijk om waakzaam te blijven en open te staan ​​voor het identificeren van extra risico's die zich kunnen voordoen.

Risico

Risicobewaking en -beheersing

3. Risicowaarschijnlijkheid onderschatten

Nadat alle potentiële risico's in een project zijn geïdentificeerd, bestaat de volgende stap uit het categoriseren ervan op basis van de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen. Risico's met een grote waarschijnlijkheid moeten voorafgaand aan de projectimplementatie worden aangepakt. Sommige projectmanagers minimaliseren deze risico's echter opzettelijk vermijd inspectie en hun reputatie behouden.

Het probleem met het onderschatten van deze kansen is duidelijk. Als de risico's niet nauwkeurig worden ingeschat, kan het zijn dat uw team er niet in slaagt de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te implementeren, wat mogelijk tot het mislukken van het project kan leiden.


4. Alleen focussen op mitigatie

Hoewel veel projectteams zich bij het aanpakken van risicoreacties primair richten op mitigatie, is het belangrijk om te onthouden dat mitigatie slechts een van de vele strategieën is, en vooral wordt gebruikt voor het beheersen van bedreigingen. Om effectief met risico's om te gaan, is een alomvattende responsstrategie die mitigatie, vermijding, overdracht en acceptatie omvat essentieel.

Mitigatie heeft tot doel de waarschijnlijkheid of impact van ongunstige risicogebeurtenissen te verminderen. Voor sommige risico's is een vermijdingsstrategie zou passender kunnen zijn, waarbij het risico volledig wordt geëlimineerd door de diepere oorzaken ervan aan te pakken. Als alternatief houdt risico-overdracht in dat het risico wordt overgedragen aan een derde partij. En als deze strategieën niet uitvoerbaar zijn, kan het nodig zijn het risico te aanvaarden en een noodplan op te stellen. Als u zich uitsluitend concentreert op mitigatie, kan dit ertoe leiden dat u de meest geschikte reactie voor een specifiek risico over het hoofd ziet.

Risico

Risicomatrix


5. Risico's niet vooraf en continu beheersen zonder plan

Sommige projectmanagers hebben moeite met delegeren en nemen vaak verantwoordelijkheden op zich die aan teamleden moeten worden toegewezen, wat cruciaal is om effectief te zijn risicobeheer. Het is van cruciaal belang om het eigendom van elk risico toe te wijzen aan de juiste teamleden op basis van hun vaardigheden, in plaats van de verantwoordelijkheid te centraliseren. Elke risico-eigenaar moet vervolgens het responsplan uitvoeren, het risico voortdurend monitoren en regelmatig statusupdates verstrekken. Deze aanpak bevordert niet alleen de verantwoording, maar vergroot ook de effectiviteit van het responsplan.

Helaas beschouwen veel projectleiders risicomanagement als een eenmalige taak tijdens de planningsfase, waarbij ze alleen maar het risicoregister invullen en het vervolgens verwaarlozen. Risicomanagement zou daarentegen a doorlopend proces, geïntegreerd in elke projectvergadering waar risico-eigenaren verslag uitbrengen over hun acties en eventuele nieuwe potentiële risico's of triggers bespreken, zodat het risicobeheer gedurende de hele levenscyclus van het project blijft bestaan.


Easy Project helpt fouten in risicobeheer te voorkomen

Om u een complex beeld te geven, noemen we ook andere kwesties die verband houden met risicobeheer, waaronder het niet afstemmen van de risicostrategie op de bedrijfsdoelstellingen, het negeren van de menselijke factor, het over het hoofd zien van opkomende en onderling verbonden risico's, het vertrouwen op verouderde of onnauwkeurige gegevens en het niet leren van fouten. . Een effectieve oplossing voor risicobeheer vereist het afstemmen van risicostrategieën op bedrijfsdoelstellingen, het rekening houden met menselijke elementen, het bewust blijven van nieuwe risico's, het waarborgen van de nauwkeurigheid van gegevens en het voortdurend leren van fouten uit het verleden om de risicobeheerpraktijken te verfijnen.

Elk succesvol project is sterk afhankelijk van een robuuste strategie voor risicobeheer, maar het is verrassend eenvoudig om op dit gebied fouten te maken. Gelukkig staat u er met Easy Project niet alleen voor. 

Onze risicobeheermodule is ontworpen om perfect af te stemmen op uw specifieke projectbehoeften. Het biedt risicoregisters, uitgebreide overzichten, gedetailleerde rapportage, zowel kwalitatieve als kwantitatieve analyses en aanpasbare indicatoren. Met deze tools tot uw beschikking kunt u risico's effectief identificeren, analyseren en beheren om het succes van uw project te garanderen.

Meld u aan voor Easy Project, een tool die dit biedt software voor projectrisicobeheer dat geeft uw project een kans op succes.

Veelgestelde vragen

Wat is risicomanagement?
Wat zijn de voordelen van risicomanagement?

Gerelateerde artikelen

5 minuten lezen
Beste tools voor digitaal projectbeheer (deel 2): ​​risico's, financiën en mensen beheren
Gefeliciteerd! Als je ook ons ​​eerste deel hebt gelezen, dan heb je de helft van de "voorbereiding" voor het beheer van je digitale project al gedaan. In het tweede deel van de blog zullen we kijken naar de risico's die u te wachten staan ​​bij projectbeheer van dit soort projecten en hoe u deze effectief kunt aanpakken met behulp van de tools in Easy Project. Van planning tot risicomanagement tot de kunst van effectief communiceren.
Lees meer
5 minuten lezen
Risico's verschillen wel - Verschillende valkuilen in projectbeheer: een paar tips voor eenvoudiger risicobeheer dankzij effectieve risicoverdeling

Hoe – zeker in 2021 – niet verdwalen in een van de vele valkuilen die jouw project te wachten staan? De oplossing is om prioriteit geven aan risico's dankzij nauwkeurige identificatie en categorisering.

Lees meer

Probeer Easy Project in een gratis proefperiode van 30 dagen

Volledige functies, SSL-beveiligd, dagelijkse back-ups, in uw geolocatie